Et kig i værkstedet

Claus svejser

I maskinafdelingen er 20 medarbejdere beskæftiget med produktion af underleverancer til jern- og metalindustrien.

Maskinafdelingen giver sammen med El-afdelingen de medarbejdere, der kan magte det, mulighed for at passe et dagligt job, hvor der er lagt vægt på synlig produktion og hvor man kan gå hjem med en oplevelse af at have passet sit arbejde og tjent sine penge.

Den store spredning i ordretyper gør det, for de fleste medarbejderes vedkommende, let at finde arbejdsopgaver, der passer godt til den enkeltes behov og kunnen.

Afdelingen får mange store ordrer og har en mangeårig trofast kundekreds, men det er ikke kun de store ordrer, der er interessante. Hvis mindre kunder ønsker at få fremstillet noget mere specielt, påtager maskinafdelingen sig det gerne. Det kan f.eks. være kørestolsramper til en anden virksomhed eller metalskilte i ganske få eller et enkelt eksemplar.

Der kan være travlhed i afdelingen, når større ordrer indløber, men der er aldrig for travlt til at tale med medarbejderne om deres sociale udfordringer.

Vi sigter altid efter at få arbejdsopgaver, som vi har lyst til at udføre. For der skal helst være lidt udfordring i det. En overgang havde vi f.eks. påtaget os nogle pakkeopgaver, men det blev for monotont. Man skal i øvrigt ikke stirre sig blind på arbejde og produktion, for Trepas er også et pædagogisk tilbud.

Sidst opdateret: 20.10.2014