Åbent hus på Jobigen

Kantine

Stor interesse for åbent hus

Mere end 100 personer dukkede op, da Jobigen inviterede alle interesserede til åbent hus i beskyttet beskæftigelse den 7. marts 2019.

 

De mange deltagere startede med rundvisning på de forskellige værksteder, hvor de beskyttede medarbejdere stolte viste deres arbejde frem. På Trepas var der åbent i afdelingerne Hald Ege Miniregnskov, Kløvercaféen, Pakke / Montage, El samt Dæk og Metal.

Der var også åbent i Montagen, kantinen og rengøringen på Nørremarksvej, samt bogekspeditionen på Viborg Gymnasium og HF som alle er en del af Nørremarken.

 

Efter rundvisningen bød Jobigen på kaffe og kage i kantinen på Trepas, hvor afdelingsleder Janni Retoft fortalte lidt om den fremtidige organisering. Her fik hun slået fast, at der ikke er nogle afdelinger, der skal lukke, men at der er forsøgt at tilpasse produktionen og arbejdsopgaverne til de medarbejdere, der skal løse dem.

 

Fra modvind til medvind

Der var stor spørgelyst blandt de besøgende og særligt med interesse i produktionsopgaverne, og hvilke huset kan løse. Alle fik et positivt billede af beskyttet beskæftigelse, og en mor til en af de beskyttede medarbejdere rejste sig op og tilkendegav, at trods tidligere modstand gav hun nu sin fulde støtte til både personale og ledelse.

 

 

Fakta om beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse i Viborg Kommune er en del af Jobigen. Det er fordelt på to tilbud - handicap (Trepas) og psykiatri (Nørremarken).

Sidst opdateret: 20.06.2019