STU praktikant

Procedure for opstart af praktik

Al henvendelse omkring praktikanter skal ske til praktikantkoordinatoren via mail.

Praktikantkoordinatoren arrangerer og afholder indledende samtale med praktikanten og dennes lærer, mentor eller andre relevante personer. Denne samtale indeholder en rundvisning i Trepas' afdelinger. I samråd med praktikanten vælges den afdeling hvori praktikken skal foregå.

Den valgte afdeling holder formøde med praktikanten og dennes lærer, mentor eller andre relevante personer. På mødet informeres om dagligdagen i afdelingen og der aftales mødetider.

Grundet afvikling af ferie for personalet kan Trepas ikke have praktikanter i ugerne 28 - 32 i afdelingerne på Vævervej og Håndværkervej samt i Væksthuset. For Kløvercaféen er det ugerne 29 - 31.

Startes et praktikforløb op som ikke kan afsluttes inden ferieperioden pålægges praktikanten at afholde ferie og praktikperioden forlænges tilsvarende.

 

Sidst opdateret: 27.11.2015